För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Provtagning av fiberbankar ombord på SGUs undersökningsfartyg.

Foto: Carl-Erik Alnavik, SGU.

20 april 2016

SGU utökar arbetet med havsplanering och marint områdesskydd

SGU ska ta fram kartunderlag och kvalitetssäkra information för en hållbar fysisk havsplanering och för att skydda känsliga marina miljöer. Projektet är möjligt tack vare ett anslag på 7,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten.

För att genomföra en hållbar ekosystembaserad fysisk havsplanering i Sverige krävs omfattande kunskaps- och planeringsunderlag. SGU har mot den bakgrunden fått bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla av kartunderlag och information till stöd för havsplanering och områdesskydd. SGU ska även bidra med teknisk rådgivning och kvalitetssäkring av befintlig marin information.

Syftet är att säkerställa ett långsiktigt kunskapsunderlag för att möta såväl dagens som morgondagens behov inom havsplanering och havsmiljöförvaltning. Arbetet bidrar även till att utveckla svensk marin kartering i en kvalitetssäkrad riktning och i överensstämmelse med internationell standard.

Projektet kopplar till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Ingen övergödning, och kommer att genomföras under 2016-2017.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Lovisa Zillén Snowball

    Telefon: 018-179033018-179033
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post