- Vi är glada över att vi tillsammans med Naturvårdsverket har fått det här uppdraget. Det är i högsta grad aktuella frågor och vi har god och lång erfarenhet av att arbeta med såväl gruvavfallsfrågor som efterbehandlingsfrågor på SGU. Detta kommer generera ytterligare värdefull kunskap, säger Göran Risberg, stf generaldirektör på SGU.

Uppdraget omfattar att

  • ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhet
  • utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamheter som har genomförts från 1980-talet och framåt, samt
  • kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet.

Vid genomförandet av uppdraget ska relevant kunskap och erfarenhet inom området som finns hos länsstyrelserna tillvaratas. Myndigheterna ska också inhämta underlag om såväl aktuell forskning som befintlig kunskap från exempelvis gruv- och återvinningsbranscherna.

Naturvårdsverket ska i samråd med SGU redovisa strategin till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15:e september 2017.

SGU ska i samråd med Naturvårdsverket redovisa utvärderingen av genomförda efterbehandlingar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1:a april 2017.

Naturvårdsverket ska i samråd med SGU redovisa kartläggningen av kostnader för hantering av gruvavfall och efterbehandling till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet) senast den första april 2017.

Läs mer om uppdraget på Regeringens hemsida (öppnas i nytt fönster)