SGU är den statliga myndighet som arbetar med geologi. Vi ansvarar för frågor om berg, jord och grundvatten.

Vad är SGU?

SGU är en myndighet. Sveriges riksdag och regering bestämmer vad SGU ska arbeta med. Det beskrivs i ett brev från regeringen som kallas regleringsbrev. I brevet står hur mycket pengar myndigheten får varje år.

På SGU arbetar ungefär 260 personer. Vi har kontor i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm. Malå och Luleå.

SGUs högsta chef är generaldirektören. Hon heter Lena Söderberg.

Vad arbetar SGU med?

SGU undersöker vilka sorters bergarter och jordarter som finns i Sverige. Vi undersöker också hur mycket grundvatten det finns och vad grundvattnet innehåller.

Du kan träffa på oss ute i skog och mark under våren, sommaren och hösten. Där tar vi reda på var olika bergarter och jordarter finns och var det finns vatten i marken. Vi tar även prover och undersöker vad de innehåller.

Vi undersöker också havets botten utanför Sveriges kuster. Då använder vi en båt med särskild utrustning.

Ibland täcker jord eller vatten berget. Då är det svårt att se vad det finns för bergarter. Då kan vi använda ett flygplan med särskild utrustning. Utrustningen gör att vi kan se igenom jorden och vattnet.

SGU ger också tillstånd att leta efter mineral. Vi är en av dem som beslutar om man ska få tillstånd att öppna en gruva.

Hur kan man använda vår information?

Vi gör kartor och rapporter av all den information som vi samlar in. Informationen hjälper kommuner och andra myndigheter och företag när de planerar och fattar olika beslut.

Man kan till exempel använda SGUs information när man bygger vägar och hus och när man borrar brunnar för dricksvatten och värme från jorden.

Informationen kan också användas för att hitta guld, järn och andra viktiga ämnen.

Man kan också använda SGUs information för att hindra farliga ämnen från att komma ut i skogar, ängar, sjöar och hav.

Vad är geologi?

Geologi betyder läran om jorden. Geologi handlar till exempel om hur jordbävningar och vulkaner har skapat de bergarter och jordarter som finns idag.

Geologi handlar också om hur inlandsisen har format berg och jord i Sverige och hur vattnet i jord och berg rör sig. Det vattnet kallas grundvatten.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad vi gör på SGU eller vill du veta mer om geologi? Du hittar mer information här på vår webbplats.

Så här kan du kontakta oss

Du kan skicka e-post till sgu@sgu.se.

Du kan också ringa till oss. Vårt telefonnummer är 018-17 90 00.