Faktura till SGU

Elektroniska fakturor

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format. Mer information om detta finns att läsa i dokumentet "Obligatorisk e-faktura" som du hittar under rubrik "Relaterad information".

Sveriges geologiska undersökning, SGU, tar emot elektroniska fakturor via:

Peppol-nätverket

 • SGU:s Peppol-ID: 0007:2021002528

VAN-operatör/Operatör fakturaväxel Opus Capita 

Fakturaportalen 

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni själva manuellt registrera er faktura i Fakturaportalen. Här kan ni kostnadsfritt skicka upp till 25 fakturor per månad. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. 

För att börja skicka fakturor via Fakturaportalen gör så här:

 1. Registrera ert företag hos Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/register)
 2. Bekräfta registreringen genom att svara på ett aktiveringsmail som skickas till dig.
 3. Logga in på Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/login)
 4. Vid första inloggningstillfället behöver ni ange "Medlems betalningsinformation". Gå till Inställningar->Skicka->Medlems betalningsinformation
 5. Registrera fakturan

Observera att fakturor till Sveriges geologiska undersökning ska märkas med en 5-6 siffrig orgkod – denna anger ni i fältet ”Kunds referens 1”.

Mer information för att komma igång med att skicka fakturor via Fakturaportalen finns i pdf-filen med namn Lathund_Fakturaportalen som du hittar under rubrik Relaterad information. För dig som inte är momsregistrerad, se även pdf-filen med namn Skapa e-faktura utan momsregistreringsnummer.

Allmänt om fakturor 

Fakturaadress: Sveriges geologiska undersökning, FE 17, 838 73 Frösön

Fakturor till Sveriges geologiska undersökning ska märkas med en 5-6 siffrig orgkod (organisationskod/kostnadsställe) som referens. Denna ska uppges vid beställning.

Organisationsnummer: 202100-2528 

VAT-nummer: SE202100252801  

En faktura till Sveriges geologiska undersökning ska innehålla följande: 

 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Referens: 5-6 siffrig orgkod (organisationskod/kostnadsställe) denna ska uppges till er vid beställning
 • Beställarens namn
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum (SGU tillämpar 30-dagars betalningsvillkor)
 • Datum för varuleverans eller utförandet av tjänsterna
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Säljarens organisationsnummer + momsregistreringsnummer
 • Uppgifter om säljaren är registrerad för F-skatt och/eller A-skatt
 • Tillämpad skattesats, beskattningsunderlag samt momsbelopp. Vid befrielse från moms – hänvisa till relevant bestämmelse i ML eller i mervärdesskattedirektivet. (Observera att SGU omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster.)
 • Bankgiro/Plusgiro

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas med e-post till:

ekonomiservice@sgu.se

alternativt postas till

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA

Senast granskad 2022-05-03