Börjar: 14 september 2019 00:00

Slutar: 14 september 2019 00:00

Landet runt arrangeras olika aktiviteter för allmänheten. Arrangörer såsom företag, universitet, museer och föreningar ordnar föreläsningar, exkursioner och utställningar.  

Syftet är att öka kunskapen om geovetenskaperna, visa på nyttan med geologi och stärka geologins ställning i samhället. Geologins Dag drivs av en ideell förening.

Läs mer på www.geologinsdag.nu