Börjar: 27 mars 2019 10:00

Slutar: 27 mars 2019 15:00

Allt mer data och information från geotekniska undersökningar genereras som följd av ökat byggande. Det byggs också på mark med mer komplicerade förhållanden som ofta ställer krav på många olika tekniska markutredningar. För att effektivisera och underlätta samhällsplaneringen vid byggnation och anläggning av infrastruktur, arbetar SGU och SGI med en utredning för ett nationellt datavärdskap för geoteknisk information. Arbetet ingår i genomförandet av Geodatarådets handlingsplan 2018-2020.

Workshopen kommer belysa pågående utvecklingsarbete och befintliga lösningar för att hantera geoteknisk information. Vi önskar ta del av hur du ser på de behov som ett nationellt datavärdskap ska bemöta för att hantera en ökande mängd geoteknisk information. Vilket stöd behöver du som användare? Hur kan vi utveckla ett nationellt datavärdskap som motsvarar behoven?

Tid och plats: onsdag 27 mars 2019 klockan 10.00–15.00 hos SGU, Villavägen 18, Uppsala.

Målgrupp: intressenter av geoteknisk information inom markbyggandet, särskilt kommunala tjänstemän som hanterar geotekniska data och representanter från geoteknikföretag, men även andra inom offentlig förvaltning och geoteknikbranschen hälsas välkomna.

Anmälan: senast 18 mars 2019 via anmälningslänk nedan.

Länk till anmälan (SGIs webbplats, nytt fönster)

Program (länk till pdf på SGIs webbplats).

Övrigt: workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.

Hoppas vi syns - varmt välkommen!