För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Hållbar och framtidssäker försörjning av innovationskritiska metaller

Försörjningen av innovationskritiska metaller bygger till stor del på import från andra länder, vilket är sårbart för samhället och kan leda till att råvaror produceras under dåliga förhållanden. Varifrån ska råvarorna som behövs för omställningen komma ifrån?

Börjar: 5 juli 2022 11:00

Slutar: 7 juli 2022 11:30

Om den svenska omställningen genomförs obetänksamt kan den bidra till en osund utveckling i andra länder, och att Sverige blir utan de råvaror som behövs för ett koldioxidneutralt samhälle. Hur ser förutsättningarna ut för en mer hållbar och framtidssäker försörjning av dessa råvaror? Kan det vara klokt att minska sårbarheten genom lokal utvinning, och har Sverige de geologiska förutsättningarna för det? Att till de primära strömmarna addera sekundära och tertiära material ger ytterligare fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Men var står vi idag, och hur kan dessa bidra i praktiken? Det är frågeställningar som diskuteras under ett seminarium i Almedalen, som arrangeras av SGU och RISE.

 

Medverkande:

Kaj Lax, avdelningschef SGU

Cristina Jönsson, Avdelningschef RISE

Therese Bejgarn, Forskningsstrateg SGU

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, Visby 

 

 

Senast granskad 2022-06-23