I praktiken har uranhalten därmed blivit avgörande för tillstånd att bedriva verksamhet för energitorv. Naturvårdsverkets överklagan grundas på SGUs expertutlåtande och flygmätningar där man noterat höga uranhalter i berggrunden.

I och med att prover visar på att energitäkten i Skallemossen innehåller höga uranhalter har Neova alltså beslutat sig för att lägga ner sin energitorvverksamhet.

– Vi kommer nu att ta kontakt med länsstyrelsen för att påbörja en utformning av efterbehandling, säger Rita Larsson, projektledare på Neova till Nerikes Allehanda.

Neova har också sedan tidigare beslutat att komplettera med provtagning för uran enligt SGUs rekommendationer och Strålsäkerhetsmyndighetens direktiv på alla sina täkter.

Naturvårdsverkets överklagande av beslut om förlängning av bearbetningskoncession för Skallemossen (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande "Ansökan från Neova AB om förlängning av bearbetningskoncession för energitorv på Skallemossen i Askersunds och Motala kommuner" (pdf, nytt fönster)

Läs mer i Nerikes Allehanda (nytt fönster)