Mer på vår webbplats

  • Så styrs SGU

    SGU sorterar under Näringsdepartementet och det är regeringen som beslutar om förutsättningarna för SGUs verksamhet.

  • Organisation

    Vår organisation är anpassad för att möta samhällets behov av geologisk information.

  • Verksamhet

    Våra olika verksamhetsområden som myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.