Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller en forskningsuppgift på SGU? När vi har möjlighet att ta emot studenter eller forskare för examensarbeten eller forskningsuppgifter lägger vi upp information om detta under rubriken Lediga tjänster. Om du inte finner någon information där så har vi tyvärr ingen möjlighet till detta för tillfället.

Läs mer på Lediga tjänster