För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark i Bohuslän invigdes 2009. Det är Sveriges första marina nationalpark. Vattnen runt Koster är ovanligt rika på djur och alger, många av dem unika för Sverige. Dessutom finns här Sveriges enda kallvattenkorallrev.

Nordvästligt orienterade så kallade Riedelsprickor i Bohusgranit. Svangen i Kosterhavets nationalpark.

Nordvästligt orienterade så kallade Riedelsprickor i Bohusgranit. Svangen i Kosterhavets nationalpark.

Foto: Thomas Eliasson, SGU

De geologiska förhållandena utgör på flera sätt förutsättningar för den unika miljön. Till exempel bidrar de djupa och brant sluttande klippväggarna i Kosterfjorden till en sådan miljö att arter, som annars bara finns långt ute i Atlanten, trivs här.

Geoturistkarta över Kosterhavet

SGU har, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland, tagit fram underlag till en geoturistkarta för området. Ett urval av olika geologiskt intressanta lokaler, dels på land, dels på havsbottnen, presenteras på geoturistkartan. Det kan till exempel vara hällområden med intressant berggrund, jättegrytor, isräfflor och områden med strandvallar och skalgrus.

Du hittar "Kosterhavet – Geoturistkarta" på Naturvårdsverkets webbplats under "Publikationer".

Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster)