För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Svenska meteoriter

Man känner för närvarande till tretton meteoriter från Sverige – fossila meteoriter är inte inräknade.

Av de tretton meteoriterna är nio fall, och eventuellt representerar även ett av fynden (Ultuna) samma meteoritfall – eller skur – som Hesslefallet. Endast två, Föllinge och Muonionalusta, är järnmeteoriter, övriga är stenmeteoriter.

Ett fynd eller fall kan representeras av ett flertal individer. Till exempel så tillvaratogs mer än tvåhundra stenmeteoriter i anslutning till Hesslefallet i Uppland 1869.

Fossila meteoriter har i Sverige påträffats i ordoviciska kalkstenar i Brunflo i Jämtland och i Österplana i Västergötland. Dessa meteoriter har fallit ned när kalksedimenten fortfarande var mjuka, det viss säga innan de blev en bergart, och är ganska kraftigt omvandlade.

Namn Fall/Fynd Lokal Typ
Ekeby fall, 1939 Ekeby, Skåne stenmeteorit
Föllinge fynd (?) Föllinge, Jämtland järnmeteorit
Hallingeberg fall, 1944 Hallingeberg, Småland stenmeteorit
Hedeskoga fall, 1922 Hedeskoga,  Skåne stenmeteorit
Hessle fall, 1869 Hessle, Uppland stenmeteorit
Hökmark fall, 1954 Hökmark, Västerbotten stenmeteorit
Lillaverke fall, 1930 Lillaverke, Småland stenmeteorit
Lundsgård fall, 1889 Lundsgård, Skåne stenmeteorit
Långhalsen fall, 1947 Långhalsen, Södermanland stenmeteorit
Muonionalusta fynd Kitkiöjärvi, Norrbotten järnmeteorit
Näs (Vårvik) fall, 1907 Näs, Dalsland stenmeteorit
Ställdalen fall, 1876 Ställdalen, Västmanland stenmeteorit
Ultuna fynd Ultuna, Uppland stenmeteorit

Senast granskad 2020-11-19