Av de tretton meteoriterna är nio fall, och eventuellt representerar även ett av fynden (Ultuna) samma meteoritfall – eller skur – som Hesslefallet. Endast två stycken, Föllinge och Muonionalusta, är järnmeteoriter, övriga är stenmeteoriter.

Ett fynd eller fall kan representeras av ett flertal individer. Till exempel så tillvaratogs mer än hundra stenmeteoriter i anslutning till fallet i Hessle i Uppland 1869.

Fossila meteoriter har i Sverige påträffats i ordoviciska kalkstenar i Brunflo i Jämtland och i Österplana i Västergötland. Dessa meteoriter har fallit ned när kalksedimenten fortfarande var mjuka, det viss säga innan de blev en bergart, och är ganska kraftigt omvandlade.

NamnFall/FyndLokalTyp
Ekeby fall, 1939 Ekeby, Skåne stenmetorit
Föllinge fynd (?) Föllinge, Jämtland järnmeteorit
Hallingeberg fall, 1944 Hallingeberg, Småland stenmetorit
Hedeskoga fall, 1922 Hedeskoga,  Skåne stenmetorit
Hessle fall, 1869 Hessle, Uppland stenmetorit
Hökmark fall, 1954 Hökmark, Västerbotten stenmetorit
Lillavirke fall, 1930 Lillavirke, Småland stenmetorit
Lundsgård fall, 1889 Lundsgård, Skåne stenmetorit
Långhalsen fall, 1947 Långhalsen, Södermanland stenmetorit
Muonionalusta fynd Kitkiöjärvi, Norrbotten stenmetorit
Näs (Vårvik) fall, 1907 Näs, Dalsland stenmetorit
Ställdalen fall, 1876 Ställdalen, Västmanland stenmetorit
Ultuna fynd Ultuna, Uppland stenmetorit