Vattendragen eroderar sig långsamt ner genom jordlagren. Kring vattendrag som vid högvatten svämmar över sina bräddar avsätts svämsediment. Dessa sediment är ofta dåligt sorterade och innehåller en hel del organiskt material.