På några platser finns förkastningar som bildats då två partier i berget rört sig i förhållande till varandra under en jordbävning. I samband med jordbävningarna har jordlagren skakats om vilket idag syns som störningar i jordlagren. I Norrbotten finns exempel på flera skredärr i morän. Dessa skred har med största sannolikhet utlösts av jordbävningar.

Ett av de mest iögonfallande beläggen för att kraftiga jordbävningar ägt rum efter den senaste istiden är Pärvieförkastningen i Norrbotten.