Vi känner idag inte till alla de processer som orsakat de kalla förhållandena och de kraftiga klimatsvängningar, som kännetecknar den alltjämt pågående kvartärtiden.

Kontinentaldrift och jordklotets läge kan påverka klimatet

Klimatet har successivt blivit kallare, både före och under kvartärtiden. Detta anses bero på att världsdelarnas läge i förhållande till polerna förskjutits, vilket är en effekt av den ständigt pågående kontinentaldriften. Det har gjort att värmeutbytet från varma till kalla breddgrader blivit allt sämre. Antarktis har till exempel hamnat i ett isolerat läge mitt över sydpolen, något som lett till att denna kontinent i stor utsträckning täckts av inlandsis.

Många forskare anser att det finns ett samband mellan klimatets kraftiga svängningar under kvartärtiden och variationer i jordklotets läge i förhållande till solen. Jordaxelns lutning och formen på jordklotets bana runt solen ändrar sig med en regelbundenhet på många tusen år. Undersökningarna av sediment från oceanernas botten visar att jordens temperatur under kvartärtiden varierat i takt med dessa förändringar av jordbanan.

Vad startar en ny istid?

Det har visat sig att istiderna har inletts när norra halvklotet får en låg solinstrålning under sommarhalvåret. Förändringarna av solinstrålningen är dock så små att de inte ensamma kan förklara den stora och snabba sänkning av temperaturen som kännetecknar inledandet av en istid.

Många forskare anser därför att det är de globala vädersystemen som påverkas av förändringarna av solinstrålningen, vilket i sin tur leder till att utbytet av värme från varmare till kallare breddgrader försämras. Detta skulle för vår del kunna leda till att den varma Golfströmmen inte längre når våra breddgrader. Det skulle resultera i att temperaturen i Europa skulle sjunka drastiskt.

Ett kallare klimat gör att sommarens värme inte förmår smälta bort vinterns snö. Eftersom snön i stor utsträckning reflekterar bort solstrålarna, leder det permanenta snötäcket till att temperaturen ytterligare sjunker. Den snö som varje år ackumulerar packas med tiden ihop till is som långsamt börjar röra sig när den nått stor mäktighet. En inlandsis har bildats.