SGU/BetterGeo (skärmdump)

Recept i BetterGeo

Recept används för att bygga saker i Minecraft. Det går ut på att kombinera olika material för att få fram en färdig produkt. Nedan visas de recept som vi har lagt till i BetterGeo.

Utvinning av metaller i smältverket

I verkligheten sker separationen av metaller från sina malmer med flertalet olika metoder för olika malmer (t ex. genom elektrolys, kolreduktion etc.) En generalisering har gjorts i moden – alla malmer tas till samma smältverk, och antalet luckor av kol eller hinkar med lava (bränsle i ugnarna) som fylls i smältverket  representerar de olika mängder energi som behövs för att utvinna metallen man vill ha (man kan välja mellan 1-3 luckor).  Färgen på lågan visar hur varmt det blir i processen – för att använda en lucka med bränsle blir lågan gul, två luckor med bränsle blir lågan orange och för tre luckor bränsle blir lågan blå. Produkterna i processen blir den utvunna metallen beroende på vilken malm som använts, samt slagg. I vissa fall innehåller slaggen fortfarande tillräckliga mängder för att kunna tas till smältverket ännu en gång, så att man får ut så mycket önskvärd metall som möjligt.

Du behöver stoppa in åtta block av respektive malm för att kunna utvinna metallerna till rena tackor. De block som du kan lägga in i smältugnen är följande: bauxit, zinkblände, gabbro med titan, gabbro med koppar och järnbitar från skarn eller bandad järnmalm. När slaggen bildas kan du lägga in tio stycken bitar av samma sorts slagg i smältverket. Då kan du få ytterligare en tacka av metallen.

Byggs av: En vanlig ugn och tre fältspatsblock.

Smältverk
Smältverk
Recept på smältverk
Recept på smältverk

Legeringsugn

I legeringsugnen kan du blanda olika metaller till legeringar, så som stål, brons och mässing (se länge ner på sidan för legeringarnas recept). Bränsle är precis som för smältverket antingen kol eller hinkar med lava.

Byggs av: Ett smältverk och tre tegelblock.

Legeringsugn
Legeringsugn
Recept på legeringugn
Recept på legeringsugn

Vaskpanna av stål eller trä

För att kunna utvinna vaskförekomsterna guld och diamant ur sand används en vaskpanna, antingen i trä eller stål. Den i stål håller längre.

Byggs av: Tre stålstavar respektive tre trästavar.

Vaskpanna av stål
 Vaskpanna av stål 
Recept vaskpanna i stål
Recept på vaskpanna i stål
Vaskpanna i trä
Vaskpanna i trä
Recept på vaskpanna i trä
Recept på vaskpanna i trä

Jet pack

Ett jet pack gör det möjligt för dig att flyga runt i de olika miljöerna (i överlevnadsläge). Genom det får du ett fågelperspektiv och kan effektivt lokalisera malmer och gångbergarter. Jet packet kan användas så länge som batteriet har laddning, sen måste det laddas upp i batteriladdaren.

Byggs av: Ett litiumbatteri, två titantackor och fyra aluminiumtackor.

Jetpack
  Jetpack
Recept på jetpack
Recept på jetpack

Monstervarnare

En monstervarnare kan användas till att upptäcka monster på avstånd, något som kan vara till hjälp på natten när de kommer fram. Monstervarnaren laddas efter användning upp i batteriladdaren.

Byggs av: Två kvartsblock, två koppartackor, en cordierite och ett litiumbatteri.

Monstervarnare
Monstervarnare
Recept på monstervarnare
Recept på monstervarnare

Hjärtstartare

Om man skadar sig i spelet kan man med hjälp av hjärtstartaren börja om spelet på samma ställe där man sist befann sig. På platsen återfår man även alla produkter som man hittills samlat på sig om man skulle ha tappat dem. Hjärtstartaren laddas efter användning upp i batteriladdaren. 

Byggs av: Två titantackor, två tantaltackor, ett litiumbatteri och en REE-tacka.

Hjärtstartare
Hjärtstartare
Recept på hjärtstartare
Recept på hjärtstartare

Litiumbatterier

Uppladdningsbara litiumbatterier ingår i olika recept till tekniska produkter, som till exempel hjärtstartaren, monstervarnaren och jet packet.

Byggs av: En stålstav och en litiumtacka.

Litiumbatteri
Litiumbatteri
Resept på litiumbatteri
Recept på litiumbatteri

Batteriladdare

Används för att ladda upp litiumbatterierna. Batteriladdaren drivs av solenergi och fungerar därför endast när den står i direktkontakt med himlen när solen har en viss styrka på dagen. Jet pack, monstervarnare och hjärtstartare (som har litiumbatterier i sig) kopplas in i laddaren när de ska laddas upp.

Byggs av: Tre REE-tackor, en dagljussensor och tre koppartackor.

Batteriladdare
Batteriladdare
Recept på batteriladdare
Recept på batteriladdare

Sandpapper

Används för att slipa block, trappor och plattor. Bergarter som kan slipas är gabbro, marmor, granit, gnejs, diabas, kalksten, lerskiffer och skiffer.

Byggs av: en granat, en slimeboll och ett papper.

Sandpapper
Sandpapper
Recept på sandpapper
Recept på sandpapper

Magnetisk kompass

Används till att hitta järn. Kompassen reagerar (snurrar och lyser) när den är 20 block ifrån en järnmalmsfyndighet.  Ju närmare man kommer desto starkare reaktion från kompassen.

Byggs av: Fyra järntackor och en koppartacka. 

Magnetisk kompass
Magnetisk kompass
Recept på magnetisk kompass
Recept på magnetisk kompass

Stål

Legering som tillverkas i legeringsugnen av sju järntackor, en bit kol och en volframtacka.

Stål
Stål
Recept på stål
Recept på stål

Brons

Legering som tillverkas i legeringsugnen av sju koppartackor och två tenntackor.

Brons
Brons
Recept på brons
Recept på brons

Mässing

Legering som tillverkas i legeringsugnen av sex koppartackor och tre zinktackor.

Mässing
Mässing
Recept på mässing
Recept på mässing