Geologi är läran om Jorden (av grekiskans geo, jord, och logos, lära). Det är den vetenskap inom vilken man utforskar, undersöker och beskriver hur Jorden är uppbyggd och hur den har bildats.

På de här sidorna har vi samlat sådan information som berör geologi på olika sätt. Varför ser landskapet ut som det gör – stenarna, berghällarna, åsarna och källan med kallt vatten? Varifrån kommer dricksvattnet? Vilka är processerna bakom jordbävningar och vulkanutbrott?