De flesta gruvorna finns i Sveriges tre malmregioner, Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Kartan visar aktiva gruvor i Sverige.

I början av 1900-talet hade Sverige omkring 250 gruvor. Idag har antalet minskat till 12 aktiva metallgruvor samtidigt som den totala produktionen har mer än fördubblats.

Flera av de svenska teknikföretagen har sitt ursprung i gruvindustrin och är idag världsledande på gruvutrustning och gruvteknik. Förutom metallgruvor finns också en stor industrimineralproduktion vilka en del är direkt kopplade till metallframställningen.

Läs mer om industrimineral

Prospektering pågår också efter specialmetaller som efterfrågas allt mera från den moderna miljö- och energiteknikindustrin.

Läs mer om de olika stegen i beslutsprocessen under Lagstiftning och vägledning

Fakta om mineral & metaller

Fakta om mineral och metallerSGU sammanställer statistik över gruv- och mineralnäring. I foldern Fakta om mineral & metaller ger vi en översiktlig bild av hur mycket metall, mineral och ballast som produceras i Sverige.

Fakta om mineral & metaller 2018

Bergverksstatistik

Rapporten Bergverksstatistik innehåller detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion samt statistik över produktionen av energitorv, natursten, industriella mineral, riksintressen och mineralrättigheter.

Bergverksstatistik 2018