Flera av de svenska teknikföretagen har sitt ursprung i gruvindustrin och är idag världsledande på gruvutrustning och gruvteknik. Förutom metallgruvor finns också en stor industrimineralproduktion vilka en del är direkt kopplade till metallframställningen.

Läs mer om industrimineral

Prospektering pågår också efter specialmetaller som efterfrågas allt mera från den moderna miljö- och energiteknikindustrin.

Kartan till höger visar aktiva gruvor i Sverige.

Läs mer om de olika stegen i beslutsprocessen under Lagstiftning och vägledning

Karta som visar aktiva gruvor i Sverige. 

Förstora karta

De flesta gruvorna finns i Sveriges tre malmregioner, Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen.

I början av 1900-talet hade Sverige omkring 250 gruvor. Idag, 100 år senare, har antalet minskat till 13 aktiva metallgruvor (2018) samtidigt som den totala produktionen har mer än fördubblats.

SGU sammanställer statistik över gruv- och mineralnäring. I foldern Fakta om mineraler & metaller 2018 ger vi en översiktlig bild av hur mycket metall, mineral och ballast som produceras i Sverige.

Fakta om mineraler & metaller 2018