För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
LKABs Malmförädlingsverk

Malmproduktion och trender

SGU samlar årligen in detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion. Under 2019 ökade produktionen till 86,5 miljoner ton, den högsta någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 19 procent.

Sveriges mineraltillgångar och mineralreserver ligger till största delen inom de tre malmdistrikten Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Utöver dessa områden finns det även tillgångar i övriga Norrland, Småland och Dalsland.

I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt 8 miljoner ton malm. För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm. Malmproduktionen 2019 blev återigen den högsta någonsin med 86,5 miljoner ton, jämfört med den tidigare högsta noteringen från 2018 på 81,4 miljoner ton, en ökning med sex procent. Ökningen kommer främst från ökad produktion av järnmalm från Kaunisvaara i Pajala och ökad produktion av icke järnmalm från Aitik, Garpenberg och Zinkgruvan.

Antalet verksamma metallgruvor har sedan 2018 minskat från 14 till 13 då Gruvberget i Svappavaara stängdes. Under 2019 stängdes också gruvan i Maurliden vilket innebar att vid årets slut 2019 fanns 12 gruvor i drift.

Några siffror och trender:

  • Mängden säljbara järnmalmsprodukter ökade 2019 med fem procent till 29 miljoner ton.
  • Metallproduktionen från icke-järnmalmsgruvor minskade med två procent. Några metaller ökade: Zink (+4 %), Bly (+6 %) och guld (+1 %) medan koppar (-6 %), silver (-5 %) minskade.
  • Guldproduktionen blev under 2019 åtta ton 2019, den näst högsta någonsin efter rekordåret 1933.
  • Av EU:s järnmalmsproduktion kommer 92 procent från Sverige. Sverige har också EUS största bly- och zinkproduktionen och näst störst silverproduktion, och bland den högsta guld- och kopparproduktionen.
  • Prospekteringskostnaderna ökade 2019 med 22 procent till 955 miljoner kronor. Sedan 2016 har insatserna fördubblats. Antalet gällande undersökningstillstånd var 586, en minskning med 37. Två bearbetningskoncessioner beviljades under året, jämfört med fyra under 2018. Allt färre bolag prospekterar mer samt att prospektering för järn, basmetaller och guld är mest intensiv.
  • Omsättningen för gruvnäringen 2019 blev över 45 miljarder kronor exklusive metallverk, jämfört med tidigare omsättningsrekordet 40,6 miljarder från 2013.

Prospekteringskostnader i EU 2019

En fullständig bild över malmproduktionen i Sverige och omvärlden finns i SGUs publikation Bergverksstatistik:

Bergverksstatistik 2020

Mineralstatistik

SGU publicerar också mineralstatistiken som interaktiva diagram. Diagrammen gör det lättare för den som vill se statistiken på olika sätt, avgränsa separata serier och ladda ner data och grafik i ett flertal format.

Mineralstatistik

Senast granskad 2021-07-01