För de flesta block och hällar i samlingen finns uppgifter om mineralinnehåll, bergartstyp, kemiska analyser etc.

Det finns dessutom ett stort antal prover och stuffer arkiverade vid Mineralinformationskontoret. Kunder kan ta egna prover från dessa för att utföra egna analyser. En kopia på analysresultaten ska lämnas till Mineralinformationskontoret.