Gallium är en silvervit metall med låg smältpunkt, endast 30 grader Celsius. Gallium bildar föreningar med flera ämnen, bland annat arsenik (galliumarsenid, GaAs) och kväve (galliumnitrid, GaN). Dessa föreningar har goda halvledaregenskaper och används bland annat i integrerade kretsar, lysdioder (LED) och solceller. På grund av den låga smältpunkten används även gallium till vissa legeringar, medicinska instrument och som tandfyllningar. Användningen av gallium förväntas öka inom de närmaste åren.

Fyndigheter och produktion

Gallium utvinns främst som en biprodukt vid brytning av bauxit för aluminium, men även i liten mängd inom zinkbrytning. Gallium bildar inte några egna brytvärda koncentrationer och anses därför som sällsynt, även om själva ämnet inte är ovanligt i jordskorpan. 2011 var Kina den största producenten av gallium med 69 procent av all produktion, motsvarande 280 ton gallium, följt av Tyskland (10 procent) och Kazakstan (6 procent). Trots produktion inom EU så ses gallium som ett kritiskt material.

I Sverige bryts ingen gallium. I Zinkruvan i Askersund finns vissa fynd av gallium, men en ny rapport (2016) visar att de inte är brytvärda i dagsläget. Det finns även en potential att återvinna gallium inom industrin.