För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGUs grundvattennät

Syftet med SGUs grundvattennät är att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat, för referensändamål, prognoser, miljökontroll och resursberäkningar. Grundvattennätet startade i slutet av 1960-talet.

I Grundvattennätet ingår ungefär 300 stationer i ett 70-tal områden. Nivåmätningarna görs vanligen manuellt två gånger per månad men sedan några år tillbaka pågår en övergång till automatiska mätningar inklusive överföring och presentation av data.  Det kemiska programmet omfattar för närvarande 30 stationer. Provtagningsfrekvensen är två gånger per år. Grundvattennätet finansieras av SGU.

Grundvattennätets kemiska program kompletterar den nationella miljöövervakningen som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. De ska tillsammans ge en representativ bild av grundvattnets kemi i Sverige. Stationerna ska endast vara påverkade av luftburna föroreningar.

Basprogram: temperatur, pH, EC, NH4, NO2-NO3, Tot-N, Tot-P, fosfat-P, TOC, kisel, järn, mangan, kalcium, magnesium, natrium, Alk/Ac, sulfat, klorid, fluorid.

Metaller: aluminium, koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel, kobolt, arsenik, vanadin.