maj

Fyllnadsgrad april-maj 2020

 

Tidigare månaders fyllnadsgrad i små magasin

 

Om kartan

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattnets fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.