Grundvattennivåerna i de små magasinen har i allmänhet sjunkit. Jämfört med normalt har sänkningen dämpats något av de senaste veckornas nederbörd. I de stora magasinen har nivåerna mestadels stigit i landets norra och mellersta delar men sjunkit i söder.

Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner kartorna högupplöst

Små grundvattenmagasin

I delar av östra Götaland och Svealand är nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under de normala för årstiden. Situationen är dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i delar av Götaland och Svealand innebär att situationen kan bli ansträngd, särskilt under den senare delen av sommaren. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas betydligt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordöstra Götaland samt på Gotland.

Mot bakgrund av det ansträngda läget i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader för att få en normal grundvattensituation.