Den senaste tidens nederbörd som kommit över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland har medfört att nivåerna i de små magasinen återhämtat sig på flera platser. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten av september.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåer oktober

Ladda ner infoblad med högupplösta bilder

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna nära eller över det normala för årstiden i stora delar av landet.  I delar av Götaland, sydöstra Svealand samt i mellersta Norrland är nivåerna fortsatt under eller mycket under det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand behövs mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna kan fortsätta sjunka under hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland och i nordöstra Götaland. På västkusten ser vi en viss återhämtning till normala förhållanden. För att få en normal situation i de stora magasinen behövs större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.