Grafen visar uppmätta grundvattennivåer i en tidsserie från 1970. Man kan se lägsta, högsta och medelnivån för vald station.

Funktionen hittar du i kartvisaren "Grundvattennivå tidsserier". För att visa en graf klickar du på en station (blå prick) i kartvisaren och väljer sedan att klicka på träffarna.

Läs mer: Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer – nu med aktuella nivåer och grafer

Beskrivning av hur man skapar graf.