I den första filmen ger Bo Thunholm en introduktion till SGUs grundvatteninformation och vad du bör tänka på när du använder den för egna bedömningar. I den andra filmen beskriver Carl-Erik Hjerne hur du med hjälp av vanliga Excelberäkningar kan utvärdera egna lokala nivådata på liknande sätt som SGU gör i den nationella övervakningen.

 

Ladda ner Excel-dokumentet