Hur påverkas grundvattennivåerna av sommarregn? Anna-Klara Elenström förklarar:

Grundvattennivåer månadsskiftet oktober–november

Skillnaden mellan små och stora magasin. Kajsa Bovin förklarar: