Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare skickat in till SGU. Varje år registrerar vi cirka 30 000 nya brunnsuppgifter.

Informationen tillhandahålls i produkten Brunnar.

En viktig del i Brunnsarkivets verksamhet är att svara på allmänhetens frågor – varje år får vi 3 000–4 000 telefonförfrågningar. En av de vanligaste frågorna rör jorddjup, det vill säga avstånd till berg, i samband med anläggning av energibrunn.

I Brunnsarkivets regi pågår också arbete med att ta fram råd och riktlinjer för vatten- och energiborrning.