Välkommen till Geologisk

Pedagogknappen är ditt stöd när du arbetar med materialet. Till varje övning finns det en lärarhandledning. Där finner du en genomgång av övningens olika delar, hur du kan använda länkar och tillhörande filmer (se nedan). 

Övningarnas upplägg
Varje övning innehåller flera olika steg och uppgifter. Alla övningar är kopplade till centralt innehåll och kunskapskrav för både årskurs 7-9 och gymnasiet.

Geologen berättar
”Geologen berättar” ger en koppling till verkligheten och erbjuder samtidigt ett geologiskt perspektiv på frågor kopplade till övningen.

Diskussionsfrågor och länkar
I övningens inledande del finns diskussionsfrågor. Det är frågor som ska väcka elevernas tankar och inspirera eleverna diskutera. De kan även söka svar genom att fördjupa sig i de länkar som finns i övningen. Det finns länkar både till SGUs webbplats men också till externa källor som belyser övningens innehåll.

Uppgift
I varje övning finns en uppgift för eleverna. Uppgiften kan med fördel anpassas efter den eller de kurser som eleverna arbetar i genom att kopplas till centralt innehåll och kunskapskrav.  

Gräv djupare
Till uppgiften finns även en fördjupning, ”Gräv djupare”. Fördjupningen är tänkt att vara mer utmanande för eleverna samtidigt som den är formbar för dig som lärare. Beroende på vilken kurs du undervisar i, eller hur du tillsammans med kollegor arbetar integrerat över flera ämnen, kan elevernas arbete styras mot centralt innehåll och kunskapskrav.

Exit ticket
Med ”Exit ticket" får du som pedagog en snabb återkoppling på vad eleverna har fått ut av arbetet med övningen och vad de har lärt sig. Kopplat till en gemensam genomgång av elevernas svar är båda metoden ett utmärkt sätt att synliggöra lärande.

 

Välkommen till Geologisk

En digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering

Syftet med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.

TRE TEMAN FÖR ÅRSKURS 7-9 OCH GYMNASIET
Geologisk består av tre teman med totalt 14 övningar inklusive vår tävling som pågår till december. Materialet övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier.

FÖR PEDAGOGEN

Till varje övning har du en pedagogknapp till din hjälp som du hittar i övre högra hörnet. Här hittar du en genomgång av övningen, koppling till kurs- och läroplaner samt tips hur du använder det tillhörande materialet.

LÄS MER

FÖR SYV

Varje övning på Geologisk har material som kopplar till studie- och yrkesvägledning. Hur är det egentligen att arbeta med yrken kopplade till geologi? Geologi är väldigt mångsidigt och berör många yrken!

LÄS MER