För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Användarstöd för geologiska frågor

Ändringslogg

Här finns information om när och hur vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten ändras.

14 februari 2019

Vägledningen kompletterades med en ny text om tillförlitlighet vid statusklassificering. Informationen lades in under en ny underrubrik på sidan som heter Redovisning av miljökvalitetsnormer och statusklassificering. Hänvisning till den nya texten gjordes från ett par andra sidor i vägledningen. 

27 november 2018

Webbportal med vägledning för vattenförvaltningen lanserades. Denna ersätter versionen från 2014. Inför lanseringen gjordes följande justeringar:

  • Komplettering så att gällande föreskrifter finns med på ett korrekt sätt.
  • Ett antal felaktiga referenser mellan avsnitt upptäcktes och justerades.
  • I stället för en referenslista lades länkar till relevanta referenser in direkt på den sida där de omnämns.
  • Vägledningen kompletterades med ett helt nytt avsnitt med fördjupad vägledning om grundvattenberoende ekosystem. 
  • Diverse småfel upptäcktes och korrigerades. 

September 2014

SGU gav ut en första sammanhållen version av vägledning för vattenförvaltning av grundvatten. Den publicerades som en pdf med namnet SGU-rapport 2014:31.

 

 

Senast ändrad: 2019-02-25

Skriv ut