Övningsbild

OM GEOPRAKTISK

Geopraktisk är en guide till jobb som relaterar till geologi. Hemsidan ingår i ett pilotprojekt som drevs av SGU, Sveriges geologiska undersökning, under 2017.

Pilotprojektet Geopraktisk syftade till att utveckla en modell för att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända. Resultatet blev hemsidan Geopraktisk - en jobbguide för nyanlända.

Tillväxtverket logo

Finansiering från Tillväxtverket

Projektet finansierades av Tillväxtverket inom ramen för utlysningen "utveckla modeller för att skapa enklare vägar till jobb".

Taggar: