OM GEOPRAKTISK

Geopraktisk är en guide till jobb som relaterar till geologi. Webbplatsen ingår i ett projekt som drevs av SGU, Sveriges geologiska undersökning, under 2017 och 2018.

Projektet Geopraktisk syftade till att utveckla en modell för att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända. Resultatet blev webbplatsen Geopraktisk - en jobbguide för nyanlända.

Pilotprojektet finansierades av Tillväxtverket inom ramen för utlysningen "utveckla modeller för att skapa enklare vägar till jobb" under 2017. Vidareutveckling under 2018 finansierades av projektet Naturnära jobb, en regeringssatsning för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid.

 

Tillväxtverket logo