OM GEOPRAKTISK

Geopraktisk är en guide till jobb som relaterar till geologi

Projektet Geopraktisk syftar till att utveckla en modell för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för nyanlända och personer som varit arbetssökande under en längre tid. 

Pilotprojektet finansierades av Tillväxtverket inom ramen för utlysningen "utveckla modeller för att skapa enklare vägar till jobb" under 2017. Vidareutveckling under 2018 och senare under nuvarande projekt 2020 finansieras av projektet Naturnära jobb, en regeringssatsning för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid. Projektet drivs 2020–2022 och är ett samarbete mellan SGU, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.