Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Användarstöd för geologiska frågor

Skapa din egen pdf

Här kan du göra en egen pdf av vägledningen. Välj innehåll i din pdf genom att kryssa för de avsnitt du vill ha. Om du har redan har valt sidor att ladda ner så syns de med en vit bock på blå bakgrund. Antal sidor per avsnitt syns som t ex 2/4. De sidor du har valt är de som kommer med i din pdf. Om du även vil ha med utdrag ur lagar och förordningar måste du även dra markören vid texten "Jag vill ha utdrag ur lagar och förordningar".

 • Om vägledningen Vattenförvaltning av grundvatten
  0 / 4
 • Ramdirektiv för vatten och svensk lagstiftning
  0 / 1
 • Sammanfattning av vattenförvaltningscykeln för grundvatten
  0 / 7
 • SGUs föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1)
  0 / 15
 • SGUs föreskrifter om övervakning av grundvatten (SGU-FS 2014:1)
  0 / 21
 • SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2)
  0 / 20
 • Fördjupning grundvattenberoende ekosystem
  0 / 9

Din PDF

0 / 77

Ladda ner hela vägledningen

Tips

Tänk på att din pdf kan bli väldigt stor om du laddar ner allt. Välj istället enbart de stycken som du är intresserad av och ladda endast ner dem.

Innan du klickar på "Ladda ner" eller "Ladda ner hela" måste du klicka i rutan "Jag är inte en robot" ("I´m not a robot").