För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten

Användarstöd för geologiska frågor

Redovisning av uppgifter

27 §

För varje vattendistrikt ska en sammanfattande redovisning som beskriver övervakningsprogrammen tas fram och hållas uppdaterad. Redovisningen ska innehålla

  1. en översikt över respektive övervakningsprogram enligt bilaga 2 avsnitt A,
  2. attributdata för varje provtagningsplats med undantag av det geografiska läget för allmänna grundvattentäkter enligt bilaga 2 avsnitt B, samt
  3. en sammanfattande text för respektive övervakningsprogram enligt bilaga 2 avsnitt C.

Om en särskild text har tagits fram som beskriver upprättandet av övervakningsprogrammen och som innehåller kompletterande information till första stycket ska den bifogas redovisningen.

 

28 §

När vattenmyndigheten lämnar de uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten behöver för sin rapportering till Europeiska kommissionen som följer av direktiv 2000/60/EG och 2006/118/EG ska det geografiska läget i form av koordinater för grundvattentäkter inte uppges.

Uppgifterna i 27 § är av nytta dels för den myndighet som har ansvar för att ett övervakningsprogram upprättas, genomförs och utvärderas på rätt sätt, dels för de myndigheter, organisationer och eventuella konsulter som i praktiken genomför dessa moment. Det är också dessa uppgifter och beskrivningar som ska ligga till grund för rapporteringar till Europeiska kommissionen enligt 28 §.

Med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen klassas lägesuppgifter för vattentäkter som hemlig information. Den Europeiska kommissionen gav medlemsländerna dispens från att behöva uppge koordinater för grundvattentäkter vid rapporteringen som genomfördes 2010.

Senast ändrad: 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information