Geologi i översiktsplanering

Den här handledningen är till dig som arbetar med översiktsplaner. Här hittar du geologisk information som på olika sätt har påverkan för fysisk planering. Handledningen är under uppbyggnad och vi tar gärna emot synpunkter och tips på hur den kan bli bättre. Svara på vår enkät som du hittar längre ned på sidan!

Svara på vår enkät

Handledningen är under uppbyggnad och vi tar gärna emot synpunkter och tips på hur den kan bli bättre.

Till enkäten