För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Klimatanpassning och risker

I arbete med klimatanpassning och vid bedömning av risker för ras, skred och erosion är geologiska underlag en viktig del.

Mark och vattenförhållandena har stor betydelse för förutsättningarna för naturolyckor. Det här gäller även konsekvenser och påverkan av klimatförändringar, till exempel förändrade förutsättningar för ras, skred och vattenförsörjning. Mark och vattenförhållandena är därför en viktig faktor att använda för att utvärdera vilka risker som finns och behov av åtgärder. Genom att förstå de geologiska förutsättningarna är det lättare att planera för resurseffektiva åtgärder där det är nödvändigt och där de gör störst nytta. Det ger även möjlighet till att undvika exploatering av till exempel nybyggnation i områden som är särskilt sårbara. Samhällets kostnader för åtgärder kan bli oproportionerligt stora på grund av säkerhetslösningarna.

Senast ändrad: 2020-03-06

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Klimatanpassning och risker"