Bedömningsgrunderna är inte rättsligt bindande, utan ska användas som ett verktyg för att kunna göra enhetliga klassningar av grundvattnets tillstånd.

Tillståndsklassningen har relaterats till effekter på hälsa, miljö och tekniska installationer. Bedömningsgrunderna ger därmed en utgångspunkt för olika riskbedömningar. För några parametrar görs en bedömning av påverkan på grundvatten.

Bedömningsgrunderna har tagits fram av SGU och ersätter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999.

Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01 (pdf, 16 Mb, nytt fönster)