För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Analysera och summera (hydrogeologiska undersökningar)

Väg samman informationen som framkommit i de utförda undersökningarna med informationen från de två kartläggningsstegen. Sammanfatta till exempel med hjälp av frågorna nedan. Fokusera speciellt på de frågeställningar som var anledningen till kartläggningen av magasinet.

 • Vilken ny information har framkommit i undersökningarna?
 • Vilken information saknas eller är bristfällig?
 • Vad visar den totala kartläggningen av grundvattenmagasinet? Sammanfatta de viktigaste punkterna.
  • Hur stor är den mänskliga påverkan på grundvattnet i magasinet idag?
  • Hur stor är risken för negativ påverkan i framtiden?
  • Har arbetet lett fram till svar på de frågor som ställdes inför kartläggningen (avsnitt Motiv till val av grundvattenmagasin)?
  • Hur stor är osäkerheten?
 • Har undersökningarna lett till andra slutsatser än dem från de två kartläggningsstegen?
 • Finns det behov av att vidta åtgärder?
 • Är all information ordentligt dokumenterad? Kontrollera mot punktlistan i avsnitt Fördjupad kartläggning.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut

Relaterad information