Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen Geologi i översiktsplanering ändras.

28 september 2021

Uppdateringar på sidan Miljö­kvalitets­normer för grundvatten.

3 november 2020

Uppdateringar på sidan Kust och hav.

7 september 2020

Uppdateringar på sidorna Ekosystemtjänster och Miljöproblematik.

24 juni 2020

Uppdateringar på sidan Riksintressen.

19 juni 2020

Handledningen publicerades på SGUs webbplats för handledningar.

 

Senast ändrad 2021-01-28

Skriv ut