För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ofta kopplade till de geologiska förutsättningarna som t.ex. jordbruksmark, skogsproduktion, tillgång på vatten, fiskproduktion och kulturella ekosystemtjänster. Geologiska kunskapsunderlag är användbara för att förstå konsekvenser av förändrad markanvändning och ekosystemtjänsters robusthet och motståndskraft vid förändrad markanvändning. De kan även användas för att se potentiella ekosystemtjänster och för att utveckla de ekosystemtjänster som finns. Användning av geologiska bildningar för rekreation, upplevelser och utbildning är en del av kulturella ekosystemtjänster.

Havet

Ekosystemtjänster i havet kan vara mer eller mindre synliga. Livsmedel, kulturarv och naturupplevelser är synliga tjänster. De synliga tjänsterna är i hög grad beroende av osynliga tjänsterna så som upptag av koldioxid och nedbrytning av näringsämnen och gifter.

Ekosystemet i havet behöver fungera för att kunna leverera de tjänster vi är beroende av. För att havets ekosystem inte skall slås ur spel behöver man förstå vilka områden som är viktiga att skydda. Inom havsplanering är det därför viktigt att använda information om havsbottnen och om geologin i kustzonen.

Senast ändrad: 2020-03-06

Skriv ut