För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljöövervakningsdata – metaller och organiska miljögifter i sediment

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data. 

Naturvårdsverkets logotyp
                                               
SGUs logga

Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdverket. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. 

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Datavärdskapet "Metaller och miljögifter i sediment" tar emot och visar data från både havs- och sjösediment.

Programområde: Kust och hav

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Karta

Information

Dataserie

Kontakt

Nationella data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 2003 Karta
Information
Data miljogifter.datavardskap@sgu.se
Regionala data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 1970-talet Karta
Information
Data miljogifter.datavardskap@sgu.se

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Denna sida uppdateras av Sveriges geologiska undersökning. 

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Anvisningar för leverans (under utveckling)

Inmatningsformulär Sediment
(xls, nytt fönster)

Instruktion (nytt fönster)

Instruktion i QGIS kring att söka ut provplatser i Stationsregistret (nytt fönster)

Användarhandledning - Stationsregistret (nytt fönster)

 

Se Undersökningstyp Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer

Kvalitetssystemet (nytt fönster)  

Sediment – basundersökning (nytt fönster)

Metaller i sediment (nytt fönster)

Organiska miljögifter i sediment (nytt fönster) 

Datamodell nationell marin sedimentdatabas (NMSD) (nytt fönster)

Beskrivning av datamodellens (NMSD) parametrar (xlsx, nytt fönster)

Dataproduktspecifikation (pdf)

Senast granskad: 2020-03-11

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn