För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Datavärdskap för miljögifter

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårds­verket Nationell datavärd för miljö­gifter och viss information om närings­ämnen och metaller.

SGUs datavärdskap för miljögifter omfattar information om:

  • Miljögifter i biota
  • Miljögifter inom screening
  • Metaller och organiska miljögifter i sediment

Ladda hem data 

Data laddar du ned genom att klicka på respektive länk i listan nedan.

Observera att det i dagsläget saknas data för vissa län.

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län 

CSV

JSON

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i CSV

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i JSON

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i CSV

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i JSON

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i CSV

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i JSON

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i CSV

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i JSON

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i CSV

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i JSON

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i CSV

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i JSON

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i CSV

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i JSON

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i CSV

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i JSON

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i CSV

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i JSON

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i CSV

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i JSON

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i CSV

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i JSON

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i CSV

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i JSON

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i CSV

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i JSON

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i CSV

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i JSON

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i CSV

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i JSON

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i CSV

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i JSON

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i CSV

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i JSON

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i CSV

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i JSON

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i CSV

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i JSON

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i CSV

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i JSON

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i CSV

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i JSON

Mätningar övriga, ej i län, i CSV

Mätningar övriga, ej i län, i JSON

För mer information om tillgängliggörandet av data besök Naturvårdsverkets webbplats:

Miljödata (Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)

Instruktion och mall för rapportering av data till datavärdskap för miljögifter

Rapportering av data till datavärdskap för miljögifter sker genom att använda leveransmallen för data från miljöövervakning av metaller och miljögifter. Länkarna som behövs för att rapportera in data redovisas nedan.

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Miljögifter leveransmall (xlsx)(nytt fönster)

Instruktion för inmatning i leveransmall (pdf) (nytt fönster)

Ändringsförslag, miljödatakoder (nytt fönster)

Se Undersökningstyp Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)

Nedladdning av data

Det går fortfarande att ladda hem data via IVL, se länkar nedan. 

Data för miljögifter i sediment finns tillgängligt via SGUs kartvisare Miljöövervakning, havs- och sjösediment. Data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Provplatser från hela Svenska miljöövervakningen går att hitta i Stationsregistret. För att se miljögifter i sediment kan du titta i kartvisaren. Observera dock att denna slutade uppdateras december 2017. Data kommer så småningom att föras över till annan webbplats.

Inrapporterad data fr o m 2017 t o m 2019

Data som har levererats till SGU under utvecklingsfasen av databasen för miljöövervakning, det vill säga data inrapporterat under åren 2017–2019, kommer att läggas in i databasen under 2020.

Datauttag hos datavärden

Då screeningdata innehåller kemidata från flera sorters matriser rekommenderar SGU att även gå till respektive datavärd för mer uttag inom matrisen (beroende på användarens frågeställning och syfte med nedladdning av data). Eventuellt kan data från en screeningundersökning finnas där. Det finns dock en liten risk att data har dubbellagrats, något vi inte önskar ska göras, detta kan dock vara bra att ha i åtanke vid nedladdningar och eventuella beräkningar.

Fler datavärdskap

För att få mer information om vilka datavärdskap som finns idag – titta på Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets webbplatser.

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Senast granskad 2021-05-11