För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
13 april 2021

Vill du vara med i Samverkan för innovation?

Vi söker dig med lite längre erfarenhet av arbete inom förorenade områden och som idag har rollen som huvudman för projekt med bidrag från Naturvårdsverket i skedet huvudstudie, åtgärdsutredning, projektering eller åtgärd. Samverkan för Innovation är ett nätverk för dig och andra huvudmän.

Det är Sveriges geologiska undersökning (SGU) som driver nätverket på uppdrag av Naturvårdsverket och i samråd med Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut (SGI). Syftet med nätverket är att tillsammans få fram fler projekt med innovativa åtgärdslösningar istället för schakt- och deponilösningar.

Vi hjälps åt att hitta nycklarna och under 2021 fokuserar vi på upphandling av åtgärdsutredningar och projekteringar. Vi tittar också på arbetsprocessen och hur vi undviker att låsa oss i lösningar som innebär schaktning och deponi. Vi planerar en entreprenörsdag i höst, där huvudmännen ges tillfälle att berätta för inbjudna entreprenörer om sina projekt och vilka innovativa åtgärdstekniker man tittar på. Tillfälle ges till dialog om möjliga åtgärdstekniker.

Vill du delta på nätverksmötena eller enbart på entreprenörsdagen går det bra att anmäla intresse till:

Gudrun Robinson på gudrun.robinson@sgu.se

Första introduktionsmötet för nya deltagare är 11 maj.

Välkomna!
SGU genom Lisa Elmerfjord, Henning Persson, Klas Arnerdal, Sara Nordström och Gudrun Robinson

Senast granskad 2021-04-13