Akviferlagersystem kallas även ATES (Aquifer thermal energy storage) och systemet använder en eller flera kalla respektive varma brunnar.

Sommartid, när man behöver komfortkyla, återförs värme genom varmt vatten i systemet, något som sedan används för uppvärmning vintertid.

Systemet är slutet och inget vatten förs bort. Förutsatt att grundvattnet i magasinet normalt inte rör sig, förflyttas vatten endast från ett område till ett annat i akviferen.

Läs mer i Geologisk information för geoenergianläggningar – en översikt, SGU-rapport 2016:16 (pdf, nytt fönster)

Bild på akviferlager.Exempel på akviferlager (ATES) i åsmaterial. Illustration: Anna Jonson, ArtAnna.