För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Thomas Eliasson

Referensdatabasen GeoRegister

GeoRegister är SGUs referensdatabas om Sveriges geologi. I databasen kan du söka referenser till omkring 47 000 dokument om landets geologi.

GeoRegister innehåller referenser till såväl publicerade som opublicerade dokument om de geologiska förhållandena i Sverige. För närvarande finns referenser till omkring 47 000 dokument.

Innehållet i databasen är användbart för exempelvis forskare, studenter, konsulter och inte minst för alla som vill veta mer om geologin i sin hembygd.

Databasen innehåller bland annat referenser till:

  • merparten av SGUs publicerade och opublicerade dokument
  • GFFs cirka 6000 uppsatser
  • merparten av alla opublicerade rapporter om prospektering efter mineralfyndigheter från de senaste fyra decennierna
  • flertalet av landets utredningar om grundvatten
  • sand-, grus- och bergkrossmaterialinventeringar
Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta SGUs kundtjänst