Mattias Göransson

Prospekteringsrapporter

"Prospekteringsrapporter” är en databas där du kan söka och ladda ner omkring 6000 dokument, varav merparten tagits fram för prospektering.

I detta sökverktyg kan du få fram rapporter om olika prospekteringsarbeten. Materialet är omfattande – dokumenten i databasen är framtagna under en period som sträcker sig från 1880 fram till idag. Merparten av rapporterna är på svenska. Rapporter kan lånas, lånetiden är en månad, eller kopieras till självkostnadspris. De flesta rapporterna är nu skannade och tillgängliga i pdf-format.

Prospekteringsrapporterna är ett utmärkt sätt att ta reda på vilka undersökningar som gjorts i ett speciellt område. Ibland finns även digitala data tillgängliga från undersökningarna.

Nytt material från Bergsstaten

Nytt material inkommer kontinuerligt från Bergsstaten, det beslutsorgan som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

När undersökningstillstånd lämnas är det sedan 1998 lag på att prospekteringsaktiviteter och digitala data ska rapporteras till Bergsstaten. Efter en sekretesstid på som mest fyra år offentliggörs materialet och arkiveras vid Mineralinformationskontoret.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn