För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Publicerat 2019

Nedanstående publicerades under 2019.

Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

December

Translation of government assignment: Mapping of innovation-critical metals and minerals, SGU-rapport 2019:20

Delredovisning av regeringsuppdrag - Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, RR 2019:04

U-Pb zircon age of c. 1 440 Ma syenogranite within the protogine zone at Värpeshult– map sheet 4E Tingsryd NV, Kronoberg county, SGU-rapport 2019:19

The geological evolution of Stockholm – bedrock, Quaternary deposits and experience from infrastructure projects, SGU-rapport 2019:18

November

Grus, sand och krossberg 2018, Periodiska publikationer 2019:3

K 639 Beskrivning till berggrundskartorna 26I LUVOS SV, NV & NO

Mätning av miljögifter i grundvatten, SGU-rapport 2019:17

Oktober

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet, Regeringsrapport 2019:03

September

Sammanfattning av pågående verksamhet 2018: Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp 1, SGU-rapport 2019:16

K 631 Grundvattenmagasinen Skorpedsåsen Köpmanholmen och Bredånger

K 630 Grundvattenmagasinen Sävjaån–Storåns dalgång och Lilla Vallby

K 629 Grundvattenmagasinet i Samnans dalgång

K 628 Grundvattenmagasinen Uppsalaåsen Uppsala och Uppsalaåsen Fredrikslund

Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder – sätt att stärka tillgången på grundvatten, SGU-rapport 2019:15

Juni

Geologisk beskrivning till utredningsområdet Linköping–Jönköping, SGU-rapport 2019:14

Bergverksstatistik 2018. Periodiska publikationer 2019:2

Sur sulfatjord – egenskaper och utbredning, SGU-rapport 2019:13

K 632 Grundvattenmagasinet Mjällåns dalgång norra

K 633 Grundvattenmagasinet Mjällåns dalgång södra

K 634 Grundvattenmagasinen Lagfors och Ljustorp i Ljustorpsåns dalgång

Helikopterburna TEM-mätningar i Halland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 147

Rare earth elements distribution, mineralisation and exploration potential in Sweden. Rapporter och meddelanden 146

Bergslagen, etapp 1. Sala-Jugansboområdet, SGU-rapport 2019:12

Geologisk beskrivning av Viskans och Häggåns dalgångar, SGU-rapport 2019:11

Maj

FoU-dag vid SGU, 11 april 2019. FoU-seminarium, SGU-rapport 2019:10

Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län, SGU-rapport 2019:09

Undersökning av Vena gruvfält: preliminära resultat från fältarbeten 2018, SGU-rapport 2019:08

April

Mineralmarknaden 2018. Tema: Järn och stål. Periodiska publikationer 2019:1

K 635 Beskrivning till jordartskartan 7D Ulricehamn NV

Mars

Erosionsförhållanden längs södra Hallands kust, SGU-rapport 2019:07

Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender, SGU-rapport 2019:06

K 627 Beskrivning till berggrundskartan 27J Porjus SV

K 626 Beskrivning till berggrundskartorna 26J Jokkmokk NV och NO

K 625 Beskrivning till berggrundskartorna 27I Tjåmotis SV och SO

Februari

Rapportering av regeringsuppdrag: Ökad kunskap om grundvattentillgångar – Utveckling av databaser, RR 2019:02

Brittle structures at the Stavsjö quarry, Falkenberg, SGU-rapport 2019:05

K 624 Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg (stor fil)

K 624 Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg (komprimerad fil)

Berggrundsgeologisk och geofysisk dokumentation omfattande den norra delen av brandområdet öster om Norberg, Västmanland, SGU-rapport 2019:04

Miljögifter i urbant grundvatten, SGU-rapport 2019:02

Januari

Hässleholm–Lund – uppgraderad geologisk information inför projektering av höghastighetsjärnväg, SGU-rapport 2019:03

Grundvatten av god kvalitet – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, SGU-rapport 2019:01

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01

Senast granskad 2019-12-18