Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Maj

Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län, SGU-rapport 2019:09

Undersökning av Vena gruvfält: preliminära resultat från fältarbeten 2018, SGU-rapport 2019:08

April

Mineralmarknaden 2018. Tema: Järn och stål. Periodiska publikationer 2019:1

K 635 Beskrivning till jordartskartan 7D Ulricehamn NV

Mars

Erosionsförhållanden längs södra Hallands kust, SGU-rapport 2019:07

Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender, SGU-rapport 2019:06

K 627 Beskrivning till berggrundskartan 27J Porjus SV

K 626 Beskrivning till berggrundskartorna 26J Jokkmokk NV och NO

K 625 Beskrivning till berggrundskartorna 27I Tjåmotis SV och SO

Februari

Rapportering av regeringsuppdrag: Ökad kunskap om grundvattentillgångar – Utveckling av databaser, RR 2019:02

Brittle structures at the Stavsjö quarry, Falkenberg, SGU-rapport 2019:05

K 624 Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg (stor fil)

K 624 Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg (komprimerad fil)

Berggrundsgeologisk och geofysisk dokumentation omfattande den norra delen av brandområdet öster om Norberg, Västmanland, SGU-rapport 2019:04

Miljögifter i urbant grundvatten, SGU-rapport 2019:02

Januari

Hässleholm–Lund – uppgraderad geologisk information inför projektering av höghastighetsjärnväg, SGU-rapport 2019:03

Grundvatten av god kvalitet – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, SGU-rapport 2019:01

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01

December

Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, SGU-rapport 2018:24

K 623 Bergkvalitet Skåne – beskrivning till bergkvalitetskartor över delar av Söderåsen, Kristianstadsområdet, Linderödsåsen och Romeleåsen

K 615 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Hamneda 

K 616 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Kånna 

K 617 Grundvattenmagasinet Bergaåsen Ljungby 

K 618 Grundvattenmagasinet Kopparberg 

K 619 Grundvattenmagasin och jordarter i Hemavanområdet 

K 620 Grundvattenmagasinet Källheden 

K 621 Grundvattenmagasinet Malåsen ovan Bastuträsk

Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral, Regeringsrapport 2018:05

Ladda ner det arbetsmaterial i form av analyser som samlats inom ramen för regeringsuppdraget här (länk till databas i excelformat)

Inom ramen för regeringsuppdraget har en metod för provtagning av gruvavfall tagits fram av företaget Bergskraft. Ladda ner en beskrivning av metoden här (nytt fönster)