Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

November

Grus, sand och krossberg 2018, Periodiska publikationer 2019:3

K 639 Beskrivning till berggrundskartorna 26I LUVOS SV, NV & NO

Mätning av miljögifter i grundvatten, SGU-rapport 2019:17

Oktober

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet, Regeringsrapport 2019:03

September

Sammanfattning av pågående verksamhet 2018: Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp 1, SGU-rapport 2019:16

K 631 Grundvattenmagasinen Skopedsåsen Köpmanholmen och Bredånger

K 630 Grundvattenmagasinen Sävjaån–Storåns dalgång och Lilla Vallby

K 629 Grundvattenmagasinet i Samnans dalgång

K 628 Grundvattenmagasinen Uppsalaåsen Uppsala och Uppsalaåsen Fredrikslund

Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder – sätt att stärka tillgången på grundvatten, SGU-rapport 2019:15

Juni

Geologisk beskrivning till utredningsområdet Linköping–Jönköping, SGU-rapport 2019:14

Bergverksstatistik 2018. Periodiska publikationer 2019:2

Sur sulfatjord – egenskaper och utbredning, SGU-rapport 2019:13

K 632 Grundvattenmagasinet Mjällåns dalgång norra

K 633 Grundvattenmagasinet Mjällåns dalgång södra

K 634 Grundvattenmagasinen Lagfors och Ljustorp i Ljustorpsåns dalgång

Helikopterburna TEM-mätningar i Halland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 147

Rare earth elements distribution, mineralisation and exploration potential in Sweden, Rapporter och meddelanden 146

Bergslagen, etapp 1. Sala-Jugansboområdet, SGU-rapport 2019:12

Geologisk beskrivning av Viskans och Häggåns dalgångar, SGU-rapport 2019:11