Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Februari

Berggrundsgeologisk och geofysisk dokumentation omfattande den norra delen av brandområdet öster om Norberg, Västmanland, SGU-rapport 2019:04

Miljögifter i urbant grundvatten, SGU-rapport 2019:02

Januari

Hässleholm–Lund – uppgraderad geologisk information inför projektering av höghastighetsjärnväg, SGU-rapport 2019:03

Grundvatten av god kvalitet – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, SGU-rapport 2019:01

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01

December

Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, SGU-rapport 2018:24

K 623 Bergkvalitet Skåne – beskrivning till bergkvalitetskartor över delar av Söderåsen, Kristianstadsområdet, Linderödsåsen och Romeleåsen

K 615 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Hamneda 

K 616 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Kånna 

K 617 Grundvattenmagasinet Bergaåsen Ljungby 

K 618 Grundvattenmagasinet Kopparberg 

K 619 Grundvattenmagasin och jordarter i Hemavanområdet 

K 620 Grundvattenmagasinet Källheden 

K 621 Grundvattenmagasinet Malåsen ovan Bastuträsk

Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral, Regeringsrapport 2018:05

Ladda ner det arbetsmaterial i form av analyser som samlats inom ramen för regeringsuppdraget här (länk till databas i excelformat)

Inom ramen för regeringsuppdraget har en metod för provtagning av gruvavfall tagits fram av företaget Bergskraft. Ladda ner en beskrivning av metoden här (nytt fönster)

November

Hexaklorbensen i svenska sediment 1986–2015, SGU-rapport 2018:23

K 622 Beskrivning till berggrundskartan i projekt Falun, gruvnära kartering

Grus, sand och krossberg 2017, periodiska publikationer 2018:2