Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Juni

Rare earth elements distribution, mineralisation and exploration potential in Sweden. Rapporter och meddelanden 146

Bergslagen, etapp 1. Sala-Jugansboområdet, SGU-rapport 2019:12

Geologisk beskrivning av Viskans och Häggåns dalgångar, SGU-rapport 2019:11

Maj

FoU-dag vid SGU, 11 april 2019. FoU-seminarium, SGU-rapport 2019:10

Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län, SGU-rapport 2019:09

Undersökning av Vena gruvfält: preliminära resultat från fältarbeten 2018, SGU-rapport 2019:08

April

Mineralmarknaden 2018. Tema: Järn och stål. Periodiska publikationer 2019:1

K 635 Beskrivning till jordartskartan 7D Ulricehamn NV

Mars

Erosionsförhållanden längs södra Hallands kust, SGU-rapport 2019:07

Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender, SGU-rapport 2019:06

K 627 Beskrivning till berggrundskartan 27J Porjus SV

K 626 Beskrivning till berggrundskartorna 26J Jokkmokk NV och NO

K 625 Beskrivning till berggrundskartorna 27I Tjåmotis SV och SO