De kartlagda uppgifterna informerar om metaller och andra ämnens naturliga förekomst i ett område. Informationen används bland annat inom miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, prospektering, kommunal planering och medicinsk forskning.

Informationen kommer från SGUs markgeokemiska databas samt uppgifterna om kopparhalter i NSG−SGABs geokemiska databas.

 

Gå direkt till kartvisaren