För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Markgeokemi, koppar

Kartvisaren "Markgeokemi, koppar" är ett utdrag ur den större datamängden Markgeokemi och innehåller enbart information rörande koppar.

De kartlagda uppgifterna informerar om metaller och andra ämnens naturliga förekomst i ett område. Informationen används bland annat inom miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, prospektering, kommunal planering och medicinsk forskning.

Informationen kommer från SGUs markgeokemiska databas samt uppgifterna om kopparhalter i NSG−SGABs geokemiska databas.

Gå direkt till kartvisaren (nytt fönster)